Politica de confidențialitate și cookies

 1. Definiții 
 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 • DPO esteresponsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
 • GDPReste prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), detalii aicihttp://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016.

 

 1. Cine suntem?

Site-ul şi (în curând magazinul online) www.bioterapiaplus.ro sunt deţinute de către compania S.C. Bio Terapia Plus S.R.L. BioTerapia are sediul în localitatea Vințu de Jos, strada Gării, judeţul Alba, România, având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului codul unic de înregistrare 30070091 şi J01/277/2012 ; Tel.: 0744 380 767; 0745 661 306.

Apreciem în mod deosebit interesul dumneavoastră pentru site-ul nostru www.bioterapiaplus.ro. Vrem să vă asigurăm că păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Totodată, vă aducem la cunoştinţă că noi colectăm şi procesăm datele dumneavoastră personale în acord cu noul Regulament GDPR.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.bioterapiaplus.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru.

 

 1. Colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale

Puteți vizita site-ul nostru fără să furnizați vreo informație personală. Prin simpla vizită pe site-ul nostru, sunt colectate, la nivel general, date despre:

 • Numele furnizorului de servicii de internet;
 • Pagina de pe care ați ajuns pe site-ul nostru;
 • Numele paginii web.

Chiar dacă vizita dumneavoastră este via unui link de newsletter, sunt colectate doar datele de acces, fără nicio referire la persoana dumneavoastră. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanţele noastre și nu fac niciun fel o legătură cu persoana dumneavoastră.

 

 1. Ce date prelucrăm despre dumneavoastră 

Atunci când vizitaţi website-ul nostru, colectăm şi prelucrăm următoarele date care vă privesc:

 • Utilizarea website-ului;
 • Atunci când vă creaţi un cont de utilizator;
 • Când cumpăraţi un produs sau un serviciu;
 • Când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre.

În cazul în care vă abonaţi pentru noutăţi din magazinul nostru online, adresa de email poate fi prelucrată în scopul informării legate de noutăţile BioTerapia Plus şi vor fi partajate cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email. Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.

De asemenea, colectăm, stocăm și procesăm datele necesare procesării comenzilor sau programărilor dumneavoastră, precum și pentru orice cereri de garanție ulterioare. Datele personale sunt colectate atunci când le trimiteți în mod voluntar în procesul de comandă, la deschiderea unui cont de client sau la înregistrarea pentru primirea de newslettere.

 

 1. Contul de client

Pagina noastră este dedicată prezentării şi promovării de produse pe care le comercializeaza compania S.C. BioTerapia Plus S.R.L. În cazul în care vă faceţi un cont pe site-ul nostru, prelucrăm toate datele menţionate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi: nume, număr contract sau factura, CNP, email, parolă etc.). Codul numeric personal este solicitat în interesul nostru legitim de a asigura securitatea contului dumneavoastră şi pentru a preveni crearea de conturi în numele unor persoane pentru care nu se deține acord. Prelucrarea are loc în scopul de a vă administra contul de utilizator şi, cu excepţia CNP-ului, este necesară pentru a face demersurile, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unei vânzări.

 

 1. Drepturile dumneavoastră 

În conformitate cu noul Regulament GDPR, aveți dreptul de a cere rectificareablocarea sau ștergerea datelor și informațiilor stocate despre dumneavoastră. Puteți în orice moment, printr-un simplu email trimis către noi, la adresa office@bioterapiaplus.ro, să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră şi să fiţi scos din baza noastră de date. Dreptul de a fi uitat este al dumneavoastră, iar noul Regulament GDPR Vă dă posibilitatea de a face acest demers. Ceea ce trebuie să reţineţi este că S.C. BioTerapia Plus S.R.L. nu va externaliza niciodată datele dumneavoastră personale către terţi, nu le va folosi în campanii de marketing, decât cu acordul dumneavoastră, şi atunci doar ca să vă anunţe legat de noutăţile privind produsele comercializate de noi.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. S.C. BioTerapia Plus S.R.L. va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat:

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări şi din funcţionalităţile contului.
 • Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere.
 • Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta şi direct, referitor la acest lucru.
 • Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră. 
 • Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
  Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră în cazurile în care:
 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
  Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 • Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revine Operatorului.
  cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul comun – al nostru şi a al sănătăţii dumneavoastră, oricare ar fi motivul. Dacă ofertele noastre s-au bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage oricând consimțământul.
 • Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct, pentru a putea rezolva orice problemă. De asemenea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin intermediul site-ului dataprotection.ro sau la adresa:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

  

 1. Publicitate prin E-mail (prin înregistrare la newsletter)

Dacă v-ați înregistrat pentru a primi newsletter despre produsele noastre, adresa dumneavoastră de email este utilizată strict în scopul de a vă înştiinţa cu privire la noile noastre produse pe care le comercializăm. Vă puteţi dezabona de la newsletter în orice moment.

 

 1. Utilizarea Cookie-urilor – citiţi aici Politica noastră de cookies

Site-urile noastre utilizează „cookies”, pentru a îmbunătăţi performanţa navigării. Cookies sunt fișiere mici care sunt stocate și care salvează datele și setările specifice prin intermediul browser-ului, pentru ca schimbul și experiența de lucru cu sistemul nostru să funcționeze în parametri optimi. Aceste date stocate ne ajută să personalizăm site-ul în funcție de opțiunile dumneavoastră și, de asemenea, simplifică utilizarea acestuia: de exemplu, anumite date fiind salvate odată, nu mai este nevoie ca acestea să mai fie salvate cu înregistrări repetitive. Browser-ul dumneavoastră vă permite setări restrictive pentru utilizarea de cookie-urilor, ceea ce poate face ca utilizarea site-ului nostru să nu se facă în parametri optimi. Cookie-urile pot fi șterse oricând din browser (cu opţiunea de ştergere date). Cookie-urile de sesiune sunt șterse după ce închideți browser-ul. Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

 

 1. Securitatea datelor

Datele dumneavoastră de plată sunt criptate în timpul procesului de comandă prin internet. Ne protejăm site-ul și celelalte sisteme prin măsuri tehnice și organizaționale împotriva pierderii, distrugerii accesului neautorizat, modificării sau distribuirii datelor dumneavoastră către persoane neautorizate. Vă rugăm să păstrați informațiile de acces confidențiale și să închideți browser-ul atunci când ați terminat comunicarea cu noi, în special când utilizați un computer pe care îl împărțiți cu altcineva.

 

 1. Contact în legătură cu securitatea datelor personale

Pentru mai multe întrebări legate de colectarea şi procesarea datelor personale, pentru diverse informații, corectarea, blocarea sau ștergerea datelor, cât și revocarea consimţământului dat de către dumneavoastră, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecţia datelor (DPO) la adresa de email office@bioterapiaplus.ro.

 

Politica de cookies

 

Această politică de cookie-uri explică ce sunt cookie-urile şi cum le folosim pe site-ul nostru www.bioterapiaplus.ro. Trebuie să citeşti această politică pentru a înţelege ce tip de cookie-uri folosim, informaţiile pe care le colectăm cu ajutorul modulelor cookie şi modul în care sunt utilizate aceste informaţii. Poţi să îţi dai consimţământul pentru utilizarea cookie-urilor şi poţi să-l revoci modificând setările din browser-ul tău, care îţi permite să accepţi sau să refuzi setarea tuturor sau a anumitor cookie-uri. Vezi linkurile de la final pentru setarea cookies din browsere.

Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”.
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori, pentru a crea o experiență de navigare și de utilitate cât mai bună.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

 

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave etc.) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul găzduit pe serverul respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune– acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 2. Cookie-uri persistente– acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies”(cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 Din punct de vedere al operatorului care plaseaza cookies, exista:

 • first party cookies- plasate de proprietarul website-ului vizitat;
 • third party cookies (cookies plasate de terţi) – plasate de operatorul unui alt website decât cel vizitat. Acești terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidențialitate ale deținătorului website-ului pe care plasează cookies.

Detalii privind tipologia si descrierea tuturor tipurilor cunoscute de cookies găsiți urmând acest link: https://cookiepedia.co.uk

Din punct de vedere al scopurilor pentru care cookies sunt plasate, de regulă există următoarele categorii de cookies:

 • strict necesare, pentru analiza si îmbunătățirea performanţei website-urilor;
 • funcționale;
 • de promovare (targetare şi publicitate).

  

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un browser web (utilizatorul) și un server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de către serverele web. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.

 

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

 

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac. Atât timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

 

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „Păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

 

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul urmăririi succesului unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Serverul web va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (de exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de pe magazinul online; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături etc.)

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (de exemplu: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni mod familie, funcții de căutare securizată).
 • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un site (de exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri). Site-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți serviciile online în beneficiul utilizatorilor.

 

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor atât pe un anume site, cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general, navigatoarele de internet au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

 

Cum pot opri cookie-urile?

IMPORTANT: Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta ca browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistrat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi foarte utile:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Scroll to Top
Scroll to Top
Vorbiți cu noi
Scrieți-ne aici
Bună ziua. Cu ce vă putem ajuta?